BBC Cymru (a Lloegr)

Newydd dorri! Newydd dorri! Mae Pier Brighton ar werth. Wel ffycmipinc. Mae’n rhaid ei fod yn stori o dragwyddol bwys i fod ymhlith penawdau’r Post Prynhawn heddiw. A fyddai BBC Sussex neu 5Live yn rhoi sylw i bier Penarth neu Fangor petaen nhw ar y farchnad? Sgersli bilif. A go brin fod BBC Scotland a BBC Ulster yn cyfeirio at un o brif atyniadau twristiaeth tref glan môr de Lloegr yn eu bwletinau newyddion nhw. Rhwng hyn a hanes gwibdaith Carlo a Camilla â’r henwlad, mae penderfyniadau golygyddol taeogaidd BBC Cymru yn fy ngwneud i’n wyllt gacwn ar brydiau.

Popular Posts