Dim trasiedi
Wel, dyna ni. Mae’r freuddwyd ar ben. Y gobaith a’r garwriaeth fawr wedi chwythu’i phlwc, a’r holl groesi bysedd am wythnosau yn ofer. Ond dyna ddigon am briodas Meic ac Anita Pobol y Cwm. Mae’r Gêm Fawr anenwog honno fore Sadwrn diwethaf yn dal i frifo a hawlio sylw’r wasg a’r cyfryngau, gweplyfr a’r trydarfyd. Tra’r oedd Francois Pienaar, cyn gapten y Springboks ac un o gyfranwyr Rugby World Cup 2011 ITV yn gandryll gyda’r cerdyn coch, roedd Robert Jones, ein cyn-gapten ni yn cytuno â chosb y dacl gwaywffon mewn cyfweliad â Radio 5 Live. Ond mae un peth yn bendant. Dwi’n falch fod y dwli drosodd. Na, nid ymdrech lew gŵyr Gatland, rhag ofn i mi gael negeseuon bygythiol gan yr FWA – Free Warburton Army – ond ffug-gefnogaeth y Saeson. O David Cameron yn chwifio’r ddraig goch uwchben 10 Downing Street i olygyddion yr Independent a’r Guardian a benderfynodd fod Cymru’n cŵl unwaith eto, roedd yr ymateb yn chwerthinllyd a nawddoglyd ar y naw. Ddyddiau’n ddiweddarach, rydyn ni’n gollwrs sâl meddai’r Saeson hynny a ymatebodd i erthyglau’r wasg ar-lein. Ogi blydi ogi.

Roedd y cyfan yn esgus i’r papurau Sul Llundeinig fel y People a’r Mail on Sunday ymosod ar yr hen lyffantod ddiawl ’na ar ôl deall bod y reff Alain Rolland yn fab i Ffrancwr. Dewisais osgoi hysteria papur Sul “cenedlaethol” Caerdydd hefyd, a chael llawer mwy o flas ar golofnau Dylan Cleaver (enw da!) yn fersiwn ar-lein y New Zealand Herald. Ond yn ôl i amser brecwast ddydd Sadwrn diwethaf pan roedd popeth yn bosibl a’r Bod Mawr yn Gymro, pan fues i’n neidio rhwng S4C ac ITV Wales i weld yr ymateb cyn yr anthemau. Llwyddodd Delyth Morgan i holi Aelod Cynulliad Môn yn Eden Park (dim jôcs am wasanaeth Ieuan Air i Auckland, diolch yn fawr iawn), tra’r oedd Hannah Thomas yng nghanol 66,000 o Gymry gwallgof yn Stadiwm anhygoel y Mileniwm ar ITV. Ar ôl y chwiban olaf, fe roddodd hi gyfle i Ffrancwr buddugoliaethus ddweud gair sydyn er ei bod yn edrych fel petai awydd rhoi swadan iddo gyda’r meic. Tra mai S4C biau’r sylwebwyr gorau, criw Croes Cwrlwys lwyddodd i gyfleu awyrgylch yr holl dwrnamaint i mi, gan anfon gohebwyr i lefydd mor amrywiol â chlybiau rygbi Dinbych a Hendy-gwyn, a thrigolion Parnell ger Auckland a beintiodd eu tref yn goch ar ôl mabwysiadu Cymru fel eu hail dîm.

Yn y cyfamser, mae ’na un gêm fach ar ôl bore fory. Pob lwc. Ond gadewch inni gallio. Roedd Arthur Emyr yn llygaid ei le pan ddywedodd mai gêm o rygbi, nid trasiedi, oedd hi wedi’r cwbl. Glofa’r Gleision fis diwethaf – dyna chi drasiedi go iawn.

Popular Posts