Merch o'r SblotBreninhes y secwins a pherfformwyr drag, primadona sy’n peltio caneuon James Bond - mae’r Fonesig Bassey o Tiger Bay yn enwog amdanyn nhw i gyd. Ac roedd yr elfennau hynny’n rhan o’r ddrama unigol Shirley gan BBC Cymru-Wales ar gyfer rhwydwaith BBC Two nos Fercher diwethaf, fel teyrngedau tebyg y sianel i Kenneth Williams, Hattie Jacques, Enid Blyton a Margaret Thatcher yn y gorffennol. Heblaw am y busnes Tiger Bay ’ma. Prin dwy flynedd dreuliodd Shirley fach yno mewn gwirionedd, fel y dangosodd y golygfeydd agoriadol ohoni hi a’i theulu’n llusgo’u bagiau ac ambell ddodrefnyn i ran arall o’r brifddinas dan gwmwl. Ond mae’r lleoliad chwedlonol gwreiddiol yn swnio’n tipyn gwell a mwy rhamantus na Sblot tydi? Dros 70 munud wedyn, fe’i gwelsom yn ennill swlltyn neu dda yn canu Stormy Weather yn nhafarndai’r gweithwyr lleol cyn bwrw’i swildod mewn clyweliadau yn Llundain fawr, troi’n hen jadan ifanc i’w rheolwr Michael Sullivan gan fynnu côt minc a brecwast siampên, cefnu ar ei baban adref yng Nghaerdydd am oleuadau llachar y West End ac Awstralia, colli rhan yn sioe gerdd Oliver oherwydd lliw ei chroen, a’i phriodas gyntaf byrhoedlog o anaddas. Llwyddodd Ruth Negga i gyfleu cymeriad y gantores i’r dim, wrth berfformio’n geg-grynedig a nadreddu’i breichiau drwy’r awyr, yn ogystal â’r enydau torcalonnus o glywed Sharon ei merch fach yn ei galw’n Auntie Shirley yn sgil y fath bellter a dieithrwch rhyngddynt. Iawn, oce, roedd acen y brif actores Ethiopaidd-Gwyddelig yn gybolfa o Ciardiff, y cymoedd a Las Vegas, ond byddai rhai’n dadlau fod acen y ddynes ei hun yn dipyn o lobsgóws hefyd. Ac roedd ambell wyneb cyfarwydd yn y cefndir - Geraint Todd (Cowbois ac Injans) fel y chauffeur a gludodd gŵr cyntaf Shirley Bassey i’w wely, a Di Botcher (Belonging) a ffrwydrodd ar y sgrîn am ddeg eiliad fel Mrs Morrison o nymbar 47 (ffuglennol am wn i) yn codi cywilydd arni yng ngŵydd y camerâu teledu ar blatfform gorsaf Caerdydd: “Shirley!…you were round my house when you were four years old…came to play with our Jen… and you were that poor you didn’t have no knickers, remember?” Roedd hi’n werth gwylio er mwyn yr olygfa fach honno’n unig.

Porth Teigr ydi enw stiwdios newydd sbon danlli BBC Cymru yn y Bae. Hm. Mi alla’i glywed Saeson yn dweud Port Tiger yn barod. Mae criw Casualty eisoes yn ffilmio yno, a siawns y bydd tîm Pobol y Cwm yn eu dilyn cyn hir – y rheiny fydd ar ôl, hynny yw. Welsoch chi erioed gymaint o gymeriadau’n gadael mewn un bennod nos Wener? Mae Brandon druan eisoes wedi mynd i labro yn y nen (heb Brandi’r ci, gwaetha’r modd), Dai Sgaffalde wedi codi’i fag tŵls mwya’r sydyn at Dic Deryn ei frawd yng Nghorc, Meic Pierce wedi pwdu efo’i briodas ac yn llyfu’i glwyfau ym Môn, ac Yvonne i’r Swistir via celloedd yr heddlu. Ydy, mae’n gyfnod go gythryblus a chyffrous yn y Cwm.
Popular Posts