Ar eich CaisYn yr Wcráin, mae’r gaeaf wedi gadael ei ôl creulon gan ladd dros 200 o bobl mewn tymheredd iasoer o -35 Celsius; ac mae Sarajevo, prifddinas Bosnia dan dair troedfedd o eira. Yn Lloegr, cafodd Sky News a’r BBC sterics och! a gwae wrth i ryw ddwy fodfedd gau’r traffyrdd a maes awyr Heathrow. Ac anghofiwch am yr holl dywallt gwaed yn Syria - onid oes yna eira ar strydoedd LLUNDAIN siŵr iawn?!

Tra bo’r cyfryngau Prydeinig yn hollol boncyrs wrth iddi bluo, mae’r cyfryngau Cymreig wedi mopio ar rywbeth tra gwahanol. Ydy, mae pencampwriaethau’r Chwe Gwlad yn ôl i hawlio tudalennau blaen, canol ac ôl y Western Mail, a’r Bîb yn anfon llond Aer Lingus o ohebwyr a chyflwynwyr lwcus fel Dewi Llwyd i gyflwyno’i raglen fore Sul o Temple Bar. Esgus perffaith felly i BBC Wales dyrchu i’r archifau gyda rhaglenni am Grav a Shane Williams, a rhaglen deyrnged (arall?) i Barry John ar Radio Cymru. Does ryfedd fod cyfrannwr Pawb a’i Farn o Ruthun yn cwyno am yr holl sylw i’r gamp, yn enwedig nos Sadwrn ar S4C. Gyda llaw, mae’n hen bryd gwahardd myfyrwyr chweched dosbarth o seiat drafod y Sianel. Ar ôl gofyn cwestiwn am ddyfodol diwydiant darlledu yn y gogledd ers i Tinopolis gefnu ar Gaernarfon, cyfaddefodd yr holwraig a’i ffrind nad oedden nhw’n gwylio S4C beth bynnag. A hyd yn oed pan ofynnodd y Br.Llwyd pa fathau o raglenni Cymraeg fyddai’n plesio, rhyw fwmblan cyffredinol am “fwy o amrywiaeth” gawson ni. Dylai’r cyflwynydd fod wedi pwyso arnyn nhw ymhellach, a gofyn pa raglenni Saesneg sy’n apelio o gymharu ag S4C dlawd. Croeso i’r “bobl ifanc” lenwi seddi gweigion yng nghefn y stiwdio, ond peidiwch â disgwyl unrhyw farn o werth ganddynt.

Yn ôl i fyd rygbi (sori!), a dyma roi cynnig arall ar gyfres Jonathan bob nos Wener. Cynnig arall, ie, achos dwi heb ddilyn y gyfres yn selog ers i Rowland Phillips ac Eleri Siôn adael y criw. Ydy, mae’r dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens yno o hyd, ac yn dal i ddioddef “jôcs” iard ysgol gan y cyflwynydd am ei rywioldeb bum mlynedd ers datgelu’r newydd i’r byd a’r betws. Dwi’n dal heb gynhesu at Sarra Elgan, mae’r gêm ‘Ar y Pyst’ yn ddiflas a diangen bellach, a sgetshis Rhian Madam Rygbi Davies mor ddoniol â bonws y bancwyr. Y gwesteion sy’n cyfri, ac roedd Gwyn Elfyn, gynt o Pobol y Cwm, yn westai ffraeth a difyr iawn yn enwedig wrth sôn am hynt a helynt godro ar ffermydd y Gwendraeth gyda Nigel Owens ers talwm, a dyfarnwr o Sais yn mynnu munud o dawelwch cyn gêm Pontyberem ar ôl clywed bod rhyw “Denzil lan ’hewl” wedi marw.

Rhyw raglen ddiddrwg-didda braidd oedd Mike Phillips 009, gyda theyrngedau Cofio-aidd gan Gareth Edwards, Dafydd Jones a chogyddes Ysgol Bancyfelin i’r mewnwr tanllyd sydd bellach wedi ymsefydlu yng nghlwb Bayonne gyda’r Basgwyr yn ne-orllewin Ffrainc. Chlywsom ni ddim byd syfrdanol o newydd am “Mr Joio” rygbi Cymru – ond fe adawodd i’r chwarae cyffrous ddweud y cyfan yn Nulyn bnawn Sul diwethaf.

Popular Posts