Cach i Gymru

Anghofiwch am Englebert yn yr Eurovision, a hyd yn oed neiniau Rwsia. Mae gynnon ni ganeuon a pherfformwyr lawn mor camp yng nghystadleuaeth "ganu" flynyddol Sbrec. Llongyfarchion i Gai Toms ar fachu'r siec o £7,500 a thlws o Matalan, ond rhaid cyfaddef, roedd "Deffra" yn 2010 yn llawer iawn gwell. Ond yr ora' o ran adloniant oedd hon... Nikki Fox Rock-chick c.1986 a rhyw Derfel de Vito o Fochdre yn cerdded hanner ffordd drwodd i ganu deuawd, aelod o Sibrydion ar y gitar a "sêr" ifanc Zanzibar a Teulu yn lleisiau cefndir. Hollol, hollol swreal. Be' oedd barn Lisa 'Simon Cowell' Jên go iawn?! Mwynhewch.

Popular Posts