Accéder au contenu principal

Colli a magu blas


Dw i mewn cyfyng gyngor. Mewn ychydig o greisus. Dw i’n adolygydd proffesiynol(!) i’r wasg Gymraeg a phrin yn gwylio S4C ar hyn o bryd. Mater o ddyletswydd, nid mwynhad, ydi’r Sianel i mi, a dw i’n wirioneddol boeni. Yn teimlo fymryn yn euog hyd yn oed.

Iawn, efallai mai gwasanaeth tanysgrifio netflix sydd ar fai yn rhannol - gwasanaeth sy’n caniatáu i mi borthi fy niddordeb mewn dramâu trosedd o bedwar ban. Mae gwasanaeth All4 hefyd yn lle gwych i ddal i fyny gyda Richard Travel Man Ayoade a’i westeion (o Rhod Gilbert i Jon Hamm!) a chwerthin  hel atgofion am lefydd dw i wedi ymweld â nhw fel Brwsel, Oslo a Tallinn, a chynllunio at y nesa i Porto. Dw i ddim yn cofio’r tro diwethaf i S4C gynnig cyfres deithio, ac mae’r byd a chwaeth pobl wedi symud ymlaen yn aruthrol ers dyddiau codi pac a chynghorion Arfon Haines a Gwenda Richards o’r Costas yn Pacio. A diolch i dduw am hynny. Beth am fersiwn deledu o lyfryn difyr a smala Aled Sam am gyrchfannau poblogaidd ac unigryw tir mawr Ewrop? Mae’r cradur yn haeddu brêc bach o fusnesu rownd sgubordai a jyngl jyrêniyms Gwalia Wen eto fyth.

Ond yn ôl at S4C heddiw. Tynnwch y domen o gemau rygbi diwedd tymor a’r myrdd o Gyfresi Ffordd-o-Fyw (Adre, Garddio a Mwy, Ar Werth gydag asiantwyr llawn Wenglish a gwên g’neud) o’r amserlen, a does ’na fawr ar ôl ond y ddwy gyfres sebon ddibynadwy, sioeau cylchgrawn Angie Mair o Lanelli, cynhyrchion amaeth nos Lun, bwletinau newyddion a thywydd ac ailddarllediadau o ailddarllediadau Codi Hwyl.Ond dyma frwydro drwy’ niffyg brwdfrydedd a mentro ar damaid o’r Sioe Fwyd. Ac och! a gwae, cael blas arni (iawn, dyna ddigon o chwara’ ar eiriau coginio am y tro).  Yma, mae Ifan Jones Evans wedi rhoi ei gap ffarmwr-a-DJ o’r neilltu, a chamu i’r gegin i sgwrsio a sglaffio gydag enwogyn gwahanol bob wythnos ym mwyty Hywel Griffith - brodor o 'Pesda sydd bellach yn brif gogydd un o fwytai gorau’r wlad draw ym Mhenrhyn Gŵyr, via Coleg Menai, Caer ac Ynyshir. Ynyshir Bro Ddyfi wrth gwrs, nid Cwm Rhondda a achosodd gymaint o ffrae a ffwdan i James Martin’s Great British Adventure yn gynharach eleni.

Y gantores glam a’r figan Alys Williams oedd y gwestai diweddaraf, oedd yn golygu prydau heb gig na chynnyrch llaeth wrth gwrs. Cam dewr efo amaethwr wrth y llyw, ac efallai y byddai’r rhaglen wedi bod yn fwy dewr ac effeithiol o weini prydau tofu-aidd i’r ffarmwr a'r gwestai nesaf, Aeron ‘Ben Dant’ Pughe.  Mae pob rhaglen hefyd yn cynnwys eitem am gynhyrchwr bwyd neu ddiod sy’n ein harwain yn dwt at ryseitiau Hywel. Ac fel cyfresi Bryn Wilias o’u blaenau, maen nhw’n codi blas ond byth mo’r awydd ynof i fentro eu coginio fy hun. Fel Nigella yn yr iaith fain, porn bwyd ydyn nhw mewn gwirionedd, gwledd i’r llygaid wrth inni fwyta pryd popty ping o flaen y bocs.

Gyda llaw, isdeitlwyr S4C, “ffein” nid “ffeind” ma Ifan Jones Evans yn ei ddeud.

A'r wers felly? Rhoi cynnig ar bethau sydd ddim fel arfer at fy nant. Corau Rhys Meirion sydd yn y ciw nesa.

Ar ôl gwylio pennod arall o Sorjonen yn gyntaf...

Y Ditectif Kari Sorjonen, seren "Bordertown" o'r Ffindir ar Netflix


Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …