Nederlands a North Bay

Efallai bod eu timau pêl-droed yn eithaf cyfarwydd i ni yn yr ynysoedd hyn (sori Ajax) ac un o ffefrynnau'r camp a rhemp Ewropeaidd eleni, ond nid felly dramâu teledu’r Iseldirwyr. Do, fe gawsom ni olygfeydd helaeth o erwau tiwlips, y camlesi a’r strydoedd coblog a Rwmaniaid amheus efo lli' gadwyn yn Baptiste ar BBC One, ac mae son am atgyfodi un o dditectifs (Saesneg) enwoca’r wlad yn Van Der Valk (1972-1992) gyda Marc Warren yn camu i sgidiau Barry Foster. Dim ond brith gof o fersiwn y 90au sydd gen i ar ITV, ond mae arwyddgan cofiadwy Jan Stoeckart wedi gadael argraff arna i erioed ac yn perthyn i gyfnod pan oedd cyfresi teledu yn cyflogi cyfansoddwyr i greu chwip o gredits y gallech hymian yn hawdd iddyn nhw. Gyda'n gilydd nawr... dy dy dy dyyy dy dy dy....


A rwan, diolch i’r anhepgor @WalterPresents, gallwch fwynhau thriller seicolegol The Adulterer neu Overspel (2011-2015) am ffotograffwraig briod sy’n disgyn dros ei phen a’i chlustiau mewn chwant gyda thwrna sy’n destun ymchwiliad oherwydd arferion amheus ei gleient o deulu maffia lleol y Couwenbergs. Gydag achos llys, llofruddiaethau, blacmel, bytheirio a boncio à la Teulu neu Dr Foster, mi ymgollais i’n llwyr ynddi adeg gwyliau diweddar i Bortiwgal. 

Croeso ’nôl hefyd i Cardinal, y ditectif dolefus o Ganada sydd ’mlaen am drydedd gyfres ar nosweithiau Sadwrn BBC Four. Dolefus achos mae’r cradur mewn galar wedi i’w wraig neidio i’w thranc poitshlyd o faes parcio aml-lawr ar ddiwedd y gyfres ddiwethaf – er bod y dyn ei hun (Billy Campbell) yn bur amheus wrth gael ei blagio gan gyfres o gardiau dienw. Ac ar ben pob dim, mae ei seidcic uchelgeisiol Lise Delorme (yr actores Québécois Karine Vanasse) yn ei lusgo ar drywydd llofrudd cwpl cefnog mewn hongliad o dŷ moethus yng nghanol y goedwig. Ac mae’r awyrluniau Scandi-aidd o goedwigoedd lliwgar Ontario adeg y Fall yn wledd i’r llygaid, ac yn wrthgyferbyniad braf i’r blociau ‘landromat’ a’r motels moel, fel y pocedi o ynysoedd a’r llynnoedd o amgylch North Bay ag islais sinistr fel pob drama noir-aidd gwerth ei halen. Ac ydy, mae’r stamp Nordic yn parhau gyda’r arwyddgan atmosfferig “Familiar” gan Agnes Obel o Ddenmarc. Roedd cryn gwyno ar twitter am safon y sain, a’r ffaith fod gormod o sibrwd-siarad, ond fel defnyddiwr isdeitlau cyson beth bynnag, dyw’n amharu dim arna i.

Da 'di’r cyfresi tywyll adeg ein nosweithiau gola ni.poblogaidd