Nederlands a North Bay

Efallai bod eu timau pêl-droed yn eithaf cyfarwydd i ni yn yr ynysoedd hyn (sori Ajax) ac un o ffefrynnau'r camp a rhemp Ewropeaidd eleni, ond nid felly dramâu teledu’r Iseldirwyr. Do, fe gawsom ni olygfeydd helaeth o erwau tiwlips, y camlesi a’r strydoedd coblog a Rwmaniaid amheus efo lli' gadwyn yn Baptiste ar BBC One, ac mae son am atgyfodi un o dditectifs (Saesneg) enwoca’r wlad yn Van Der Valk (1972-1992) gyda Marc Warren yn camu i sgidiau Barry Foster. Dim ond brith gof o fersiwn y 90au sydd gen i ar ITV, ond mae arwyddgan cofiadwy Jan Stoeckart wedi gadael argraff arna i erioed ac yn perthyn i gyfnod pan oedd cyfresi teledu yn cyflogi cyfansoddwyr i greu chwip o gredits y gallech hymian yn hawdd iddyn nhw. Gyda'n gilydd nawr... dy dy dy dyyy dy dy dy....


A rwan, diolch i’r anhepgor @WalterPresents, gallwch fwynhau thriller seicolegol The Adulterer neu Overspel (2011-2015) am ffotograffwraig briod sy’n disgyn dros ei phen a’i chlustiau mewn chwant gyda thwrna sy’n destun ymchwiliad oherwydd arferion amheus ei gleient o deulu maffia lleol y Couwenbergs. Gydag achos llys, llofruddiaethau, blacmel, bytheirio a boncio à la Teulu neu Dr Foster, mi ymgollais i’n llwyr ynddi adeg gwyliau diweddar i Bortiwgal. 

Croeso ’nôl hefyd i Cardinal, y ditectif dolefus o Ganada sydd ’mlaen am drydedd gyfres ar nosweithiau Sadwrn BBC Four. Dolefus achos mae’r cradur mewn galar wedi i’w wraig neidio i’w thranc poitshlyd o faes parcio aml-lawr ar ddiwedd y gyfres ddiwethaf – er bod y dyn ei hun (Billy Campbell) yn bur amheus wrth gael ei blagio gan gyfres o gardiau dienw. Ac ar ben pob dim, mae ei seidcic uchelgeisiol Lise Delorme (yr actores Québécois Karine Vanasse) yn ei lusgo ar drywydd llofrudd cwpl cefnog mewn hongliad o dŷ moethus yng nghanol y goedwig. Ac mae’r awyrluniau Scandi-aidd o goedwigoedd lliwgar Ontario adeg y Fall yn wledd i’r llygaid, ac yn wrthgyferbyniad braf i’r blociau ‘landromat’ a’r motels moel, fel y pocedi o ynysoedd a’r llynnoedd o amgylch North Bay ag islais sinistr fel pob drama noir-aidd gwerth ei halen. Ac ydy, mae’r stamp Nordic yn parhau gyda’r arwyddgan atmosfferig “Familiar” gan Agnes Obel o Ddenmarc. Roedd cryn gwyno ar twitter am safon y sain, a’r ffaith fod gormod o sibrwd-siarad, ond fel defnyddiwr isdeitlau cyson beth bynnag, dyw’n amharu dim arna i.

Da 'di’r cyfresi tywyll adeg ein nosweithiau gola ni.Popular posts from this blog

35 Diwrnod II

Cometh the Awr

Losing Faith