Accéder au contenu principal

Dan glo
Gydag ailddarllediadau’n bla ar S4C ddiwedd Awst, rhaid troi at gyfryngau eraill am adloniant. Os ‘adloniant’ hefyd, achos dw i newydd orffen sglaffio (be ’di binge yn Gymraeg ’dwch?) cyfres frawychus pedair pennod ar Netflix, yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn. Drama ddogfen When they see us, yn olrhain ymosodiad treisgar ar fenyw ifanc yn Central Park Efrog Newydd 1989, a bywyd a theuluoedd y pum llanc ifanc du a Latino a gyhuddwyd ar gam wedyn. Pedair ar ddeg oedd yr ifanca, cerddor ifanc dawnus yn lle anghywir ar yr adeg anghywir, ac roedd y golygfeydd o’r ditectifs yn ei waldio’n gorfforol a geiriol, yn boenus drybeilig. Felly hefyd hysteria’r wasg a’r dyn busnes croenwyn oedd yn galw am ailgyflwyno’r gosb eithaf i’r dalaith. Meddai un o’r mamau wrth wylio’r dyn yn poeri’i wenwyn ar y bocs:
“They need to keep that bigot off TV...Don’t worry about it... His 15 minutes almost up”
Donald Trump oedd hwnnw.

Achos lawn mor anghredadwy, a thipyn nes adref, ydi testun podlediad Shreds y BBC - cyfres ddogfen a’m gadawodd yn fud nes dagrau bron, dros dair pennod ar ddeg.
Hanes lled-gyfarwydd am bump a garcharwyd ar gam am lofruddio Lynette White yn nociau Caerdydd, ar noson San Ffolant 1988 – pum dyn du, er mai llun o ‘distinctive white man’ gafodd ei blastro dros bapurau newydd a Crimewatch y cyfnod. Mewn gwirionedd, roeddwn i’n hollol anwybodus o'r hanes a ddaeth yn fyw diolch i waith ymchwil trylwyr y newyddiadurwraig Ceri Jackson – yn gymysg o gyfweliadau â’r rhai a arestiwyd, eu teuluoedd, cyfreithwyr, ditectifs Heddlu’r De, bwletinau newyddion a Panorama. Mae’r creithiau yno o hyd, sawl bywyd yn rhacs a chymuned glos Butetown wedi newid am byth. Sobor o beth oedd gweld John Actie wedi torri mewn sesiwn drafod adeg Cwpan y Byd Digartref Caerdydd fis diwethaf. Gobeithio’n wir y daw cyllid ffilm i’r fei er mwyn rhannu’r cywilydd cyfoes hwn â chynulleidfaoedd ehangach.Roedd rhaglen ddogfen Radio Cymru yn ddiniwed, bron yn ddiddychymyg ei steil mewn cymhariaeth. Yn syml, atgofion pedair aeth i’r Carchar dros yr iaith yn y 1970au, wedi’u plethu â chaneuon protest Chwyldro a Dafydd Iwan. Serch y boen “fel rhwyg corfforol” o orfod gadael eu plant bach adref, a'r gwaharddiad ar siarad a llythyru’n Gymraeg, soniodd llawer am gydgarcharorion “digon ffeind” a “neis iawn”.  Y syndod mwyaf oedd y cyfeiriad at “lais hyfryd” y llofrudd plant Myra Hindley fu’n rhan o chwechawd canu Holloway hefo Enfys Llwyd a Meinir Francis. Ac er gwaethaf tristwch Angharad Tomos am y to ifanc newydd sy’n cymryd S4C mor ganiataol (nid bod Aur y Noson Lawen yn helpu’r achos), roedd hi’n teimlo’n fwy gobeithiol bellach o weld Prydain “yn dadfeilio”, a Chymru’n annibynnol.

Testun rhaglen ddogfen arall, heb os.


·         When They See Us Netflix
·         Shreds: murder in the dock BBC Sounds
      Carchar dros yr iaith Radio Cymru a BBC Sounds

Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …