Accéder au contenu principal

Gŵyl goll

Crafu mwd y Maes o’m ’sgidia oeddwn i wrth sinc y gegin ryw noson, pan ddigwyddodd yr anffawd. Roeddwn i eisoes wedi pwdu braidd ar ôl methu â sicrhau tocyn euraidd i gig Mark Cyrff yn yr Eagles, a chael tolc nid ansylweddol i ’nghar ddyddiau ynghynt. Roedd yr uchafbwyntiau-o-uchafbwyntiau’r steddfod newydd orffen, ac S4C yn ein trosglwyddo i’r sioe gwis ddartiau. Go brin fod Leri Siôn ac Ifan Jones Williams mor desbrét â hynny am waith, gyda’r naill yn cyflwyno rhaglen bob pnawn ar Radio Wales a’r llall yn mynd O Sioe i Sioe fel rhan o’i slot yntau ar Radio Cymru. A go brin fod Oci Oci Oci! ymhlith eu huchafbwyntiau gyrfaol. Timau tai potas Bangor, Llanfechell a Llangefni oedd wrthi yn rhaglen ola’r gyfres, a byddai’n haws pe tawn i mor gocls â rhai o’r cystadleuwyr. Cefais fy nghludo’n ôl i’r nosweithiau pell hynny o gyrraedd adre’n sigledig o’r Llew Coch, panad a bechdan gaws flêr, a thanio’r teli i wylio rhywbeth rhad-a-chas ar HTV toc wedi hanner nos. Fel dwedais i, roeddwn i mewn hwyliau sorllyd.

Ac fel y soniais droeon, un o’r pethau gorau am ddarllediadau’r Brifwyl ydi Tocyn Wythnos dan law tebol Beti George. Dw i ddim yn ddewin technolegol, ond llwyddais i lawrlwytho sawl rhifyn i’r ffôn lôn er mwyn cysylltu â bluetooth y car a hwyluso’r daith droellog nôl i’r De. A sôn am ymborth. Gwledd o gyfweliadau hir a difyr efo beirniaid y prif gystadlaethau llên i sbario prynu’r Cyfansoddiadau (sori, gyhoeddwyr), teyrnged gwesteion fel Tony Schiavone i Gymreictod arbennig Llanrwst, a chlecs Karen Owen am bopeth o sioe gerdd ysgubol ‘Te yn y Grug’ i stiwardiaid parcio go anghynnas. Da chi, trowch i wefan neu ap BBC Sounds tra maen nhw’n dal yno.Mae’r oriau dirifedi o ddarllediadau S4C a Radio Cymru yn codi cywilydd ar weddill Prydain difater a’r rhacsyn Wales on Sunday. Wedi’r cwbl, yr Eisteddfod Genedlaethol ydi darllediad awyr agored mwyaf ond dau y Bîb, ar ôl Wimbledon a Glastonbury. Byddai rhywun felly’n disgwyl i’r Gorfforaeth sicrhau gwerth am arian a dangos mwy fyth y tu hwnt i Gymru, megis darllediadau nosweithiol The One Show o Sioe FawrLlanelwedd. Yn y diwedd, cwta hanner awr gafwyd ar BBC Four yng nghwmni Jason Mohammad nos Fercher diwethaf. Medal aur felly i JM am lwyddo i gyfleu hwyl a hoen y Maes wedi bwrlwm agoriadol y prifardd Gruffudd Eifion Owen i’r “...rocking shocking floral-frocking... pan-Llanrwsting circus”. Ond roedd yr unig eitem eisteddfodol ar Front Row Radio 4, ar Awst y seithfed, wedi’i chroniclo’n ystrydebol i “...dance about rugby” gan ein Cwmni Dawns Cenedlaethol. Dyw ‘pathetig’ ddim ynddi. Cymharwch y sbloets o sylw a roddir i ŵyl Saesneg saff a chyfarwydd yr Alban ar hyn o bryd, gan gynnwys rhaglen arbennig ‘Wales at the Edinburgh Fringe’ The Review Show Radio Wales. 

Colin Paterson, Sgotyn, ydi golygydd yr orsaf honno gyda llaw.

Naw wfft iddyn nhw. Mae’r sgidia’n lanach ac yn barod am Dregaron rŵan.Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …