Accéder au contenu principal

Gwynt yr hydref ruai neithiwr...

Diwrnod cyntaf o Fedi. Diwrnod cynta’r hydref meterolegol, medd Derek Tywydd. Fy hoff dymor o’r flwyddyn, sy’n addo dyddiau braf ag awgrym o ias, y coed yn raddol gochi a melynu, mwg coelcerth yn yr aer, estyn siwmper Sarah Lund o gefn y wardrob a mynd am dro hir wedi boliad o gwstard a chacen mwyar duon. 

Dyna’r ddelfryd. 


Mewn gwirionedd, slwtsh dail a baw cwn ar lwybr y Taf, draeniau’r ddinas yn gorlifo, cagŵl methu dal dŵr, a’r siopau mewn sterics Dolig-cyn-Calan Gaeaf. Ond i fi, mae’n esgus perffaith i fod yn slebog soffa heb deimlo’n euog am beidio bod allan yn yr ardd. A diolch i’r drefn, mae BBC Four wedi rhoi’r gora i’w nonsens Eidalaidd a chanolbwyntio ar ei USP – Scandi Noirs. Y tro hwn, Den som dræber neu Darkness: Those who kill i ni dramorwyr na chawsom y fraint o’n geni’n Ddaniaid. Hanes Jan Michelsen (Kenneth M. Christensen, wyneb cyfarwydd i ffans Legacy Sky Arts ers talwm), yr unig ymchwilydd Politi lleol sy’n dal i gredu bod merch ifanc o’r enw Julie Vinding aeth ar goll o un o faestrefi Copenhagen chwe mis yn ôl, yn dal ar dir y byw – ac felly’n cydweithio â’r proffilwraig Louise Bergstein (Natalie Madueño) i gael y maen a’r mord i’r wal. Cyn hir, mae ’na ferch arall ’run sbit â Julie yn cerdded ar ei phen ei hun dan oleuadau stryd gwantan yn oriau mân y bore oer, cyn diflannu’n ddisymwth i gefn fan. Tydi’r genod ’ma heb ddysgu dim o wylio The Killing dwch?!

Diwrnod cyffredin arall yn ardal y llynnoedd Denmarc


Fel pob cyfres Lychlynnaidd gwerth ei halen, mae yna ddigon o greu awyrgylch iasol - fforestydd tarthog, tanlwybrau’n drwch o graffiti, arwyddgan atmosfferig (Saesneg) ditectif trwblus yn ei 40au sydd ar fin ysgaru ac yn rhannu fflat-drewi-o-fyfyrwyr-mwg-drwg. Ond cyfres Gymraeg ddaeth i’r cof wrth i’r ddwy bennod gynta fynd rhagddynt. Coedwigoedd tywyll? Dyn cythryblus wedi’i fwlio hyd ei oes gan ei fam? Merched yn cael eu cadwyno’n anifeilaidd? Mwy o bwyslais ar ‘pam’ yn hytrach na ‘phwy’, gan ein bod ni a’r ditectifs eisoes yn gwybod pwy sydd wrthi. Mae’r gymhariaeth â Craith ond gyda lampau drudfawr yn syfrdanol, ac o gofio bod cyfres gynta’ honno wedi’i ffilmio yn ystod haf 2017, a’r cynhyrchwyr Danaidd yn comisiynu Those who kill tua’r gwanwyn 2018, mae yna achos cryf dros sgrînladrad yma.

(Deja vu)

Ond hei! mae gwreiddioldeb yn brin yn yr oes amlsianel a chwalu ffiniau (’blaw Merica a Phrydain o bosib), a phawb yn prysur addasu neu hogi hen hen syniadau. 

Ac mae yna wastad groeso cynnes i bopeth Sgandi yng nghalon y Cymro bach obsesiynol hwn.

Posts les plus consultés de ce blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …