Skip to main content

Où est Spiral?
Mae’r BBC wedi mynd yn rhy bell rŵan. Yn ein cadw ar binnau, a’n herian efo hysbysebion o’r gyfres ddrama am dditectifs honco Paris - Spiral, neu Engrenages i chwi Francophiliaid. Mae’r Ffrancwyr lwcus wedi gweld y seithfed gyfres ers mis Chwefror - ie CHWEFROR - a ninnau i fod i’w chael rhywbryd cyn Dolig. Nadolig eleni, gobeithio. Achos byth ers i’r gyfres hynod ddu o Ddenmarc orffen wythnos diwethaf, dw i wedi bod yn tyrchu drwy’r Radio Times am gadarnhad. ’Sdim sôn amdani’r wythnos hon na’r nesaf beth bynnag, gyda ffilm Sbaenaidd gan Pedro Almodovar a ffilm hanesyddol o Norwy’r 1940au yn hawlio slot naw o’r gloch nos Sadwrn BBC Four. 

Mynadd! Anturiaethau a charwriaethau rhemp Laure Berthaud a Gilou Escoffier ry’n ni eisiau ei weld, heb son am yr arch-gynllwynwraig bengoch Joséphine Karlsson sydd bellach dan glo am ladd ei threisiwr, a’r barnwr doeth Francois Roban sy’n raddol ddirywio o ran iechyd. Mae’r trelyrs yn awgrymu ei bod hi’n ta-ta Tintin wrth i’r hen dditectif gael ei glwyfo gan ei ysgariad a’i ddadrithio gan ei bartneriaeth hir oes â Gilou a Berthaud. A beth ydi hanes babi Romy erbyn hyn, wedi i’r fam newydd Berthaud sgrialu mewn panig o’r ’sbytu rhag tedi bêr panda anferthol Gilou a chyfrifoldebau teuluol ar ddiwedd cyfres chwech? Dw i’n gobeithio, yn gweddïo, mai Hydref y deuddegfed fydd y première...

Yn y cyfamser, mae yna ddigon o gyfresi tramor i’ch cadw’n ddiddig, diolch yn bennaf i wasanaeth ffrydio ardderchog Walter Presents.

The Lawyer (Advokaten) - un arall o stable Frans Rosenfeldt, sydd heb cweit lwyddo i gyrraedd uchelfannau The Bridge eto (a gorau po leiaf ddwedwn i am ei gyfres Brydeinig Marcella ar ITV). Cyfres deg pennod am dwrna ifanc o’r Frank a’i chwaer drwblus a’r blismones Anna, sydd mewn dyfroedd dyfnion iawn ar ôl dod wyneb yn wyneb â’r prif droseddwr fu’n gyfrifol am osod bom dan gar eu rhieni flynyddoedd maith yn ôl. Gyda chyffro, cymhlethdodau a digon o olygfeydd o’r Bont eiconig rhwng Malmö a København!


Guardian of the Castle (Čuvar Dvorca) - cyfres o Groatia y tro hwn, y brifddinas Zagreb yn benodol a thriller gwleidyddol o ganol yr 1980au mewn oes pan oedd Gweriniaeth Ffederal Sosialaidd Iwgoslafia yn dal ar fap y byd. Hanes Boris Biscan, dyn unig yn ei chwedegau, biwrocrat mawr y blaid sy’n dal i warchod y gorffennol a’r wladwriaeth i’r byw mewn byd modern sy’n prysur geisio’i ddisodli - yn llawn sbïwyr Traws-ewropeaidd, saethwyr cudd, ffasiynau uffernol a chymeriadau-smocio-fel-stemar. Mini-gyfres pedair pennod yn unig, yn ddelfrydol i’w mwynhau mewn dim o dro.

Thou Shall Not Kill (Non uccidere) - yr Eidal sy’n galw’r tro ma, a dinas bictiwresg Torino sy’n gymaint o gymeriad ynddo’i hun, diolch i’r gwaith camera godidog - gydag amgueddfa’r Mole Antonelliana yn tyrru dros y ddinas, a’r Alpau yn y cefndir - heb sôn am bencadlys baróc y polizia lleol sy’n gartre i Valeria Ferro (Miriam Leone). Wrth gwrs, mae ’na lofruddiaethau i’w datrys hefyd heb son am strach a stryffig personol gan gynnwys cysgu efo’r bos. Un o gyfresi mwyaf chwaethus eleni, heb os, wedi’i phecynnau mewn penodau awr a hanner yr un.

Draw ar netflix, mae yna berl o thriller Daneg. Hanes heddwas Asger Holm (Jakob Cedergren) fu’n hogyn drwg ar y ffrynt lein, ac sydd wedi’i neilltuo i uned galwadau brys København øst wrth aros am ei achos llys. Ac yno mae’r ffilm wedi’i leoli am 85 munud gron gyfan. Na, peidiwch â jibio, mae’n wir werth sticio iddi. Mae rhwystredigaeth ei shifft ddiflas o ateb galwadau gan foi off ei ben ar gyffuriau neu feiciwr wedi cael codwm meddwol yn prysur droi’n un llawn tensiwn, a ninnau ar binnau gydag e, wrth i Asger dderbyn galwad gan fam ifanc sy’n dweud iddi gael ei herwgipio o’i chartref a’i phlant bach. Mae’r cloc yn tician, y seibiau'n boenus, ac Asger yn dibynnu ar lygaid a chlustiau eraill wrth i ddifrifoldeb y sefyllfa ei daro - gan dorri’r rheolau a llusgo eraill i weithredu drosto. Ond dyw pethau ddim cweit fel maen nhw’n ymddangos, ac mae’r diweddglo’n dorcalonnus. Fe welais i hon mewn un eisteddiad ar fws blinderus o Lundain i Gaerdydd, a wir, fe hedfanodd y siwrnai.  The Guilty ydi’i henw gyda llaw, ac mae Hollywood am ei haddasu gyda Jake Gyllenhaal wrth y llyw. 

Fydd honna ddim hanner cystal. Da chi, gwyliwch y gwreiddiol.
Popular posts from this blog

35 Diwrnod II

Am sgwp. Ar ôl tri-chwarter gobeithio y byddai S4C yn gweld sens ac yn comisiynu cyfres arall o lwyddiant dramatig y Sianel y llynedd wnaeth danio brwdfrydedd gwylwyr a'r twitteratis fel ei gilydd gyda chyfres murder mystery prin yn y Gymraeg, mae'n ôl! Neu, o leiaf mae Siwan Jones a Wil Garn wedi cael sêl bendith i ddechrau sgriptio yn barod ar gyfer ffilmio ym mis Mehefin. Fel y tybiwyd, stori, cymeriadau a marwolaeth newydd fydd sail yr ail, gyda chwmni yswiriant yn y brifddinas yn lle swbwrbia Caerffili. Croesi bysedd, gweddio, gobeithio y cawn nhw hwyl arni. Mae dilyniant i premiere anhygoel o lwyddiannus yn dalcen di-ddiolch o galed. Dw i'n deud dim (Broadchurch). Datganiad yma.

Losing Faith

“A critical acclaim and social media buzz” – The Times“A TV trailblazer… a delight to watch” – Grazia“Big Little Lies relocated to rural Wales” – The Guardian“A tale of organized crime and domestic strife” – The New York Times
She’s back!
"She" being our yellow mac’d mam-slash-sleuthing solicitor, who spent much of the first series driving back and forth along the stunning Carmarthenshire (and Southerndown) coast in search of errant hubby Evan, whilst singalonging with her kids, downing prosecco with the girls, being pursued by a dodgy cop straight outta Line of Duty and lapswchin’ with Mark Lewis-Jones. The rest of Britain know her as Faith Howells off Keeping Faith from last summer’s network hit (and smashed iPlayer as the 5th most popular TV programme of 2018) now with an added duck egg blue coat and killer heels.

We, however, are more familiar with Faith from Un Bore Mercher (One Wednesday Morning) on S4C starring a plethora of familiar faces like Rhian Morgan and Aneurin H…

Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8x60’, S4C) works its way back following the trials (boom! boom!) and tribulations of a jury thrown together to decide the fate of a troubled young man accused of killing his neighbour. Personally, the case itself plays second fiddle to the delicious mixture of members of the jury - an OCD librarian, randy accountant,  scarily silent fireman, gay travel agent, a student with a fuck y’all attitude - who wouldn’t normally look twice at each other, but who are forced to cooperate in Her Maj’s name. Here’s hoping that the wonderfully blunt Val (GillianElisa) Taz (Iestyn Arwel) and Moira (the evergreen Christine Pritchard) get their own spin-off show. FflurDafydd’s dialogue is utterly believable, flows like the Taff after a storm, and peppered with knowingly cultural references and jokes …