Gwylio Cymru'n colli


A fo ben bid Boks

Ro’n i’n ofni’r gwaethaf bore Sul. Yr hen deimlad gorhyderus yna, y cyffro, mentro’n lwc ymhell cyn y gic gynta. Y “bwrlwm” hyd yn oed, chwadal gormod o gyflwynwyr S4C.

Beiwch Llinos Lee. Wel, nid Llinos Lee yn benodol, ond ei chyflogwyr Heno am gytuno i gais rag-blaen S4C i gynhyrchu rhaglen arbennig ‘Cymru yn Gwylio’. Roedd hys-bys y rhaglen gylchgrawn hirhoedlog yn gofyn i’r gwylwyr anfon “... lluniau a chlipiau fideo gennych chi ble bynnag fyddwch chi’n gwylio’r gêm! Gartre yn eich pyjamas! Yn y clwb rygbi lleol! Ar eich ffôn yn y capel! Ble bynnag y’ch chi, anfonwch eich lluniau a’ch fideos i lluniau@tinopolis.com”

Iawn digon teg. Y drwg oedd, eu bod nhw hefyd wedi anfon gohebwyr i bedwar ban - wel, tri chornel o Gymru o leiaf yn Nhreorci, Llanrwst a Chaerfyrddin. A rhwng awr o luniau o blantos bach mewn crysau rygbi a hyd yn oed ambell gi wedi’i lapio’n goch, fe gawson ni’r boen a’r artaith o wylio’r tri chyflwynydd - Llinos, Owain Tudur Jones a Mari Grug - yn ceisio’u gorau glas i greu bwrlwm ac “awyrgylch bythgofiadwy”, cyflwyno crys polo Heno i rieni prop y Sgarlets Owain Tomos Wyn Jones, holi Sarra Elgan-Easterby fuodd yng ngêm ysblennydd Iwerddon-Japan, yr actor-a’r-sgotwr Julian Lewis Jones ar fin hedfan draw, holi mwy o’r gwylwyr rhwng coffi a Carling, cyn yr ymateb anorfod i’r sgôr anffodus. Ac roedd fel petai mwy o Gymraeg yng nghynulleidfa clybhows y Zebra’s na’r Cwins.

"Bak-san" y siwpyrffan. Hiroshi Moriyama, seren #CRB2019


Rhaglen fyw nos Sadwrn-cyn-gêm ddylai hon wedi bod. Yr holl edrych ymlaen gyda gohebwyr soffas, negeseuon pob lwc gan Gymry o’r Allt-wen i Auckland, cyfweliadau â pherthnasau balch y “bois”, barn yr Alun Wyn Bevans ar y twrnamaint hyd yma, ambell gân – nid rhaglen fflat nos Lun drannoeth poen Handré Pollard. Rhaglen a allasai fod yn arbrawf cyn y slot Sadwrn os yw’r sïon yn gywir.

Gair i gall Tinopolis ac S4C. Er mwyn dyn, peidiwch â darlledu rhaglen arall nos Lun nesa’n dilyn gornest y fedal efydd yn erbyn y Crysau Duon.

Allwch chi fynd i Hakodate heb ddweud ie?


Newyddion arall, mwy cadarnhaol, ydi darllediadau byw S4C o Toyota City, Tokyo, Kumamoto ac Oita – yn enwedig sylwebaeth glir a chroyw Wyn Gruffydd. Cefais flas mawr ar ddawn deud naturiol Gareth Charles ar Radio Cymru hefyd. 

Dau, ysywaeth, a ategodd y gagendor rhwng Cymraeg naturiol y to hŷn profiadol a Chymraeg clapiog y ‘bois’ newydd.