Dianc i OzSut ydych chi’n ymdopi dan gyfyngiadau symud? Dyna’r gair Cymraeg swyddogol am y ‘lockdown’ bondibethma ond hanfodol, yn ôl rhestr eirfa swyddogol y Llywodraeth. Holais am gynigion llawer mwy slic gan y twitteratis, a chael perlau mawr a mân fel ‘gwarchae’, ‘caethiwo’, ‘dim whare’ i ambell un eithafol fel ‘alcoholiaeth’. Rhaid chwerthin weithiau.

A rhaid cael dihangfa i fyd ffuglen hefyd, boed nofel neu’r sgrîn fach. Siawns aiff y ffigurau gwylio drwy’r to wrth inni gyd orfod ymneilltuo i'r lolfa dywyll serch haul llachar y gwanwyn yn y byd mawr Llyfr Glas Nebo. 

I fi, swbwbria fythol braf Melbourne sy'n denu, lle mae drysau tai wastad ar agor led y pen i ffrindiau a defaid colledig, a phawb yn canlyn yr un drws nesa. Ydy, mae Neighbours newydd ddathlu’r 35 gyda siampên a set o stampiau arbennig. 

Stopiwch droi’ch trwynau.


Dros wythnos eithaf boncyrs, cawsom benodau arferol am 5.30 (ar Channel 5 bellach, “sianel y flwyddyn” Broadcast Awards 2020 iff iw plîs) pan ddaeth llu o hen wynebau nôl adra i Erinsborough – Des Clarke, Plain Jane Superbrain, Sky Mangle ymhlith eraill - ar gyfer ffair briodas â thro yn y cynffon. Sef bod bom wedi’i blannu yn un o’r cacennau priodas. Ac am 10 yr hwyr wedyn, penodau arbennig wedi’u gosod ar ynys wyliau, gyda llu o drigolion Ramsay Street yn galifantio-glampio wrth i gymeriad hanner call a dwl gynllwynio i’w lladd fesul tipyn.  Sawl seremoni glân briodas sgi-wiff ar y naill law, a ffrwydradau, nadroedd gwenwynig, storm drofannol, llofrudd bwa saeth a gwystl efo gwn ar y llaw arall – fuodd erioed y fath gyffro ers pennod breuddwyd Bownsar y ci labrador aur ym 1991, neu’n 1996 pan ddychwelodd Harold Bishop yn sydyn reit fel aelod o Fyddin yr Iachawdwriaeth â phwl o amnesia er iddo “foddi” yn y môr rhyw bum mlynedd ynghynt.

Y Ramsay-Bishops, yn oes y Gwalltiau Mawr


Honco? Siŵr iawn. Efallai’n wir fod oes aur y ffigurau gwylio drosodd – o uchelfannau 21.16 miliwn am un bennod BBC1 ym 1990, i’r cyfartaledd dyddiol o filiwn ar Channel 5. Ond mae’n dal i ddenu’r ffyddloniaid:

Neighbours continues to be a strong property for Channel 5, achieving its best performance ever for 16-54s in July 2019 with a 19 per cent share of audience – whilst on My5, streams are up +17 per cent year on year.

Ac yn y dyddiau cythryblus sydd ohoni, gallwch ddibynnu ar y Robinsons, y Kennedys, y Rebeccis a'r Cannings am hanner awr o felodrama dyddiol.

Hir oes, mate!

poblogaidd